محصولات الکترود شیراز

شرکت صنایع جوشکاری وتولید الکترود شیراز با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی شرکت ایساب ظرفیت سالانه 10000 تن را دارا می باشد.