• ۱۷ اسفند, ۱۳۹۳
الکترود ایساب(فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز)

الکترود ایساب که سابق در سوئد بوده و بعدا به برزیل منتقل شد و الان در چین تهییه و توزیع میشود. لذا در حال حاضر مقدار بسیار زیادی الکترود ایساب سوئد و برزیل در انبار موجود بوده هم به صورت وک پک و هم بصورت معمولی و سرتیفیکیت ان نیز موجود میباشد.