الکترود شیراز
Rutile type electrodes
E6013  OK46.00 ECC
E6013 OK43.32 ECC

Basic type electrodes
E7018 OK48.00 ECC
E7018 OK48.04 ECC
E7018-1 WIEM 708-1
E7016 WIEM 706
E7016-1 WIEM 706-1

High recovery electrodes
E7024 OKFemax 33.65 ECC
E7024 OKFemax 33.80 ECC

Cellulosic type electrodes
E6010 Pipeweld 6010 ECC
E7010-G Pipeweld 7010 ECC
E7010-A1 WIEM 700
E8010-G  WIEM 700

Electrode for stainlees steels
E308L-16 OK61.33 ECC

Electrode for creep resistant steels
E7018-A1 WIEM 708 CR

Electrode for fine grain structural steels
E7018-G WIEM 708 FG
E8018-G WIEM 808
E9018-G WIEM 908
E11018-G OK 75.75 ECC

Electrodes for welding cast iron
ENi-C1 OK92.18 ECC

Electrodes for hard facing applications
E1-UM-3OO OK83.28 ECC

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *