• ۱۷ اسفند, ۱۳۹۳
اینکونل (فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز)

الکترود اینکونل الکترودی امریکایی بوده و جز محصولات اسپشیال ولد بوده. مقدار بسیار زیادی از این محصول در انبار موجود بوده و نیکل کرم اف ایی ۳و ۲ مجود است. این الکترود از ایالت کالیفرنیا وارد شده و در سال ۲۰۱۰ تولید شده است. سرتیفیکیت محصول موجود بوده و به شخص خریدار داده میشود. این الکترود به weld 112 نیز معروف بوده و با برق DCEP رویه ی بهتری دارد و شماره تماس کارخانه و ادرس نیز در سرتیفیکیت بوده و قابل پیگری برای صحت ان میباشد.