• ۱۷ اسفند, ۱۳۹۳

الکترود لینکلن برندی امریکایی بوده که الکترود ۶۰۱۰ ان به مقدار بسیار زیاد در انبار موجود است و سرتیفیکیت ان نیز موجود میباشد.