الکترود E7024 (فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز)

الکترود E7024

مشخصات کلی:

الکترود (Ok Femax 33.65 ECC)
الکترود با کارائی سریع و پودر روکشی آکنده از پودر رتیل و اهن با جایگزینی فلز در حدود ١۶۵٪ و مخصوصا برای جوشکاری فیلت در ورقهای ضخیم و نیمه ضخیم مناسب است.

قطبیت:

Dc +(-) , Ac OCV 50V

بازیابی:

١۶۵٪

استانداردها:

AWS A5.1 E7024
ISO 2560 E 512 RR 160 31
En 499 E 42 O RR 53

ترکیبات شیمیایی فلز جوش :

C/Si/Mn
براساس سرتیفیکیت

خواص مکانیکی جوش:

استحکام تسلیم (Mpa) ۴۵٠
استحکام کششی(Mpa) ۵۵٠
درصد ازدیاد طول ٢٨