الکترود E6013 (فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز)

مشخصات کلی:
الکترود  E 6013 _ Ok46.00 ECC  یک الکترود روتیلی همه کاره است و در مقابل زنگ زدگی یا دیگر نقائص سطحی نسبتا غیر حساس است. گرده مهره ای شکل بسیار منظمی را در همه حالات جوشکاری به جا می گذارد حتی در حالت سر پایین و سرباره ان براحتی جدا می شود.

الکترود استارت اولیه خوبی دارد بنابراین جهت جوشکاری های منقطع ( تک حال ) و جوشکاری های عمیق و نفوذی بسیار مناسب است.

 

 

 

قطبیت:

 

 

 

DC (-) +  , AC OCV 50 V

 

 

 

باز یابی :

 

 

 

۹۵%

 

 

 

استانداردها:

 

 

 

AWS A5.1                          E6013

 

ISO2560                    E 43 3 R 11

 

EN 499                      E 38 RC 11

 

 

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش:

 

 

 

C/Si/Mn

 

 

 

خواص مکانیکی فلز جوش:

 

 

 

استحکام تسلیم                                                ۴۰۰Mpa

 

استحکام کششی                                             ۵۱۰Mpa

 

درصد ازدیاد طول                                                  ۲۸%

ضربه چارپی ۰ درجه سلسیوس                              ۷۵J

 

ضربه چارپی -۲۰ درجه سلسیوس                           ۳۵J