الکترود E6010 (فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز)

۶۰۱۰ newمشخصات کلی:

 

الکترود E6010_ Pipeweld 6010 ECC الکترود سلولزی برای جوشکاری لوله ها و خطوط لوله در محل سایت در تمامی وضعیت های جوشکاری با تکنیک STOVE PIPE و به ویزه برای پاسهای ریشه استفاده می گردد.

از خواص خوب ان می توان به قوس پرنفوذ با حجم گل کم و جدا شوندگی اسان و انجماد سریع اشاره کرد.

برای لبه هایی که به دقت اماده نشده اند و شکاف بین دو طرف زیاد است بسیار مناسب خواهد بود.

در صورت لزوم در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد پخت گردد.

 

قطبیت:

 

(-)+ DC

 

بازیابی:

 

۹۰%

 

استانداردها:

 

AWS  A5.1                                        E6010

ISO 2560                                  E 43 3 C 14

EN 499                                     E 38 2 C 21

 

ترکیبات شیمیایی فلز جوش:

 

C/Si/Mn

درصد عناصر بر اساس سرتی