استاندارد ها و تاییدیه ها

 

کارخانه الکترود شیراز به علت کیفیت بالای محصولات تاییدیه ها و استاندارد های گوناگونی دریافت کرده که تعدادی از انها را در زیر مشاهده میکنیم.

 

 

همپا انرزی ۰۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار گرفتن در لیست خرید شرکت همپا انرزی و دریافت تاییدیه از این شرکت.

 

 

نت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت تاییدیه از شرکت نفت و گاز پارس.

 

 

رده اسیا ۰۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار گرفتن در رده بندی اسیا.

 

 

تن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرفتن تاییدیه و قرار گرفتن در لیست خرید شرکت صنایع پتروشیمی.

 

 

استاندارد ۰۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت استاندارد اجباری برای تمامی محصولات.

 

 

در صورت نیاز به تاییدیه های فوق  و یا تاییدیه های جدید ( تاریخ روز) و یا سرتیفیکیت محصولات میتوانید با فروشگاه و نمایشگاه مرکزی الکترود شیراز تماس حاصل فرمایید.